Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Soru & Cevapları Platformuna Hoşgeldiniz. Soruları eklemeden önce Beton Prefabrikasyon El Kitabı ve önceki soruları bakmanızda fayda var.
Genel kategorisinde tarafından
Çatı kaplaması rijitliğinin sisteme dahil edilmesi zorunlu olmaktan çıkarılmalı.(Tercihi yapılabilir.) Yapılan çözümlerde çatı kaplamasının sistem rijitliğine bir katkısın olmadığı görülebilir. Çatı kaplaması kesinlikle rijit bir diyafram olmayıp, esnek diyafram davranışı göstermektedir ve çatıda yük dağılımına  katkısı, yok denecek kadar az olmaktadır. Ayrıca çatı kaplamasının çaprazlarla modellenmesinin bilgisayar çözümünde , özellikle biraz komplex yapılarda bilgisayar sistemine aşırı yük oluşturacaktır. Ayrıca Modal analizde dikkate alınması gereken mod sayılarının artması yorum hatalaraına sebep verebilir.

1 cevap

tarafından
Çatı diyaframı oluşturulması ile ilgili kurallar yönetmeliğin EK 8B bölümünde yer almaktadır. Prefabrikasyon Dergisinin 129. sayısında, bu konuda tamamlanmış bir deneysel çalışmanın sonuçları yayımlanmıştır. İlgili yayında da belirtildiği gibi; sandviç panellerden oluşturulan çatı kaplamasının düzlemi içindeki yükler etkisindeki davranışında, ince saç katmanların yırtılması çok etkili olmaktadır. Yönetmeliğin beklentisi çatı düzleminde bir diyafram oluşturularak yatay yüklerin düşey taşıyıcı elemanlar arasında transferinin sağlanmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, çatı örtü malzemesi ve gerektiğinde ilave çapraz elemanlar birlikte kullanılabilir.
Hoş geldiniz, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Soru ve Cevapları Platformu sizlere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.
Türkiye Prefabrik Birliği | Anasayfa
...