Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Soru & Cevapları Platformuna Hoşgeldiniz. Soruları eklemeden önce Beton Prefabrikasyon El Kitabı ve önceki soruları bakmanızda fayda var.
16.4 kategorisinde tarafından
Zemin Sınıfı 3 kriter ile belirlenmektedir. (Vs)(30),(Cu)30, (N60)30

Aralarında hangisini hangi sıralamaya göre belirleyici olduğu, kaçının sağlanması gerektiği  belirtilmemiş. Dolayısı ile  uygulamada çok farklı zemin sınıfı yorumlarına sebebiyet verecektir.

1 cevap

tarafından
16.3.7 – 16.4’e göre yerel zemin sınıflarının belirlenmesinde kayma dalgası hızı VS , SPT darbe sayısı N ve kohezyonlu zeminler için cu değeri kullanılabilir. İlgili büyüklükler için Tablo 6.1 de verilen aralıklar kullanılarak yerel zemin snıfları belirlenecektir. Ayrıca, Madde 16.3.6 ya göre analizlerde kullanılacak maksimum kayma modülü, Gmaks = ρVS (16.1) formülü ile hesaplanacaktır. Kayma dalgası hızının (VS ) jeofizik yöntemlerle belirlenmesi esastır. Bununla birlikte, standart penetrasyon deneyi (SPT), koni penetrasyon deneyi (CPT) gibi arazi deney sonuçları ve genel kabul gören bağıntılar kullanılarak dolaylı yoldan da hesaplanabilir.
Hoş geldiniz, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Soru ve Cevapları Platformu sizlere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.
Türkiye Prefabrik Birliği | Anasayfa
...