Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Soru & Cevapları Platformuna Hoşgeldiniz. Soruları eklemeden önce Beton Prefabrikasyon El Kitabı ve önceki soruları bakmanızda fayda var.
Tablo 4.1 kategorisinde tarafından

TBDY 2018 – Bölüm 8’de bağlantıların tasarımı ile ilgili yaklaşımda genel olarak net olmayan bir durum bulunmaktadır.

Uluslararası yönetmeliklerde (örneğin ACI318-14, Eurocode2,8, v.b.) ön-üretimli taşıyıcı sistemlerin bağlantılarının tasarımında iki temel yaklaşım bulunur ve bunlardan biri seçilerek uygulanır. Bunlar: 1- sünek bağlantı, 2- güçlü bağlantıdır.

Sünek bağlantı deprem etkileri altında bağlantı sisteminin yönetmeliklerce tanımlanmış parametrik kriterlere uyumlu kapsamda enerji sönümleme, sünek davranış ve tersinir yüklemeler altında rijitliğini ve kararlığını koruma becerisi sergileyen bağlantılardır. Genel olarak bu bağlantıların kabul kriterleri ACI 374-2R-13 ve benzeri gibi dokümanlar ile tanımlanır.

Güçlü bağlantılar, deprem etkileri altında lineer kalan, yeterli dayanım ve kararlılığı, yönetmeliklerde öngörülen dayanım fazlalığı katsayısı ile arttırılarak veya akma (mekanizma) durumu ile uyumlu olarak hesaplanan iç kuvvetler etkisi altında koruyan bağlantı sistemleridir. Bağlantı lineer kalırken, plastik mafsalların bağlantıdan uzakta ve kiriş üzerinde oluşması esas alınır. (Yukarıdaki cevapta da belirtildiği gibi). Bizim yönetmeliğimizde takip edilen yaklaşım budur. Bu bağlantı sistemlerinin tasarımında kapasite tasarımı prensipleri kullanılır.

Söz konusu bağlantı “güçlü birleşim” olarak tasarlanırken, diğer bir deyişle bağlantının lineer kalması ve plastik mafsal davranışının (enerji sönümleme, sünek davranışın) bağlantıda değil de kiriş üzerinde oluşması hedeflenirken, bu bağlantının monolitik bir bağlantıya eşdeğer enerji tüketebilmesi veya “yeterli” süneklik sergilemesinin beklenmesi teknik olarak anlamlı mıdır?

Bu çelişkinin yönetmeliğin gelecek sürümlerinde giderilmesi önerilmektedir.

bir cevap ile ilgili: Kat Sınırlandırmaları.

1 cevap

tarafından
TBDY 2018'de tanımlanan kiriş-kolon bağlantı türleri için, deprem yükleri etkisinde meydana gelecek plastik şekildeğiştirmelerin bağlantı bölgesinin  dışında oluşması öngörülmektedir. Önüretim ve monolitik birleşimler için elde edilecek çevrimsel enerjilerin karşılaştırılmasında, plastik şekildeğiştirmelerin bağlantı bölgesine bağlı kirişler üzerinde oluşması esastır. Bu sebeple her iki durum arasında "Eşdeğer Enerji" benzerliği aranmaktadır. Yönetmelike tanımlı kiriş-kolon bağlantı türlerinde, kiriş uçlarında sünek plastikleşme meydana gelmeden bağlantı iç bölgesinde hasar oluşmamaktadır.
Hoş geldiniz, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Soru ve Cevapları Platformu sizlere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.
Türkiye Prefabrik Birliği | Anasayfa
...