Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Soru & Cevapları Platformuna Hoşgeldiniz. Soruları eklemeden önce Beton Prefabrikasyon El Kitabı ve önceki soruları bakmanızda fayda var.
Genel kategorisinde tarafından
Arakatlı sistemlerde 2007 yönetmeliğine göre yayımlamış olduğunuz kitapta kompozit kirişlerin çekme donatıları hesaplanırken 1. aşama olan basit kiriş ve 2. aşama olan moment aktaran kiriş sisteminde çıkan maksimum momentler göz önüne alınmakta ve bunların her ikisi toplanarak çekme donatısı yerleştirilmekteydi. (TPB Prefabrike Yapı Tasarımı Kitabı Sayfa 44) Bu durumda eğer basit kiriş halindeki çekme donatı alanı moment aktaran sistemdeki çekme donatı alanını karşılıyor ise neden fazla donatı koyuluyor. Aşırı donatı pursantajına neden olmuyor mu?

1 cevap

tarafından
Kiriş; montaj aşamasında kendi ağırlığı, prekast döşeme elemanları ve yapısal kaplama betonu ağırlığı etkisinde basit kiriş olarak çalışacaktır. Bu durumda, açıklıkta M1 momentine karşı As1 donatısı hesaplanacaktır. Yapının düğüm noktaları moment aktarır hale geldikten sonra; kiriş kaplama, duvar, hareketli yük ve deprem etkilerine maruz kalacaktır. Bu yüklerden dolayı kiriş açıklık kesitinde oluşan moment M2, karşı gelen donatı da As2 olsun.  İki ayrı durum için hesaplanan As1 ve As2 donatıları toplanarak gerekli toplam donatı belirlenmiş olacaktır. Bu hesap şeklinde, mesnetlerin moment aktardığı durumda da en büyük açıklık momentinin kiriş ortasında olduğu varsayılmaktadır.
Hoş geldiniz, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Soru ve Cevapları Platformu sizlere sorularınızın diğer kullanıcılarımız tarafından cevaplanması için bir ortam sağlar.
Türkiye Prefabrik Birliği | Anasayfa
...